Table 1

Patient demographic characteristics by treatment time (N=3944)

Treated within 4 hours of presentation (n=704)Treatment delayed >4 hours (n=3240)P value
Age in years, mean±SD28.0±13.828.6±14.30.299
Age group in years, n (%)
 0–18 (n=724)136 (19.3)588 (18.1)0.360
 19–40 (n=2662)483 (68.6)2179 (67.2)
 41–60 (n=423)65 (9.2)358 (11.0)
 >60 (n=135)20 (2.8)115 (3.5)
Sex, n (%)
 Male (n=3339)610 (86.6)2729 (84.2)0.106
 Female (n=605)94 (13.4)511 (15.8)
Area of residence, n (%)
 Urban (n=1993)365 (51.8)1628 (50.2)0.464
 Rural (n=1946)339 (48.2)1607 (49.6)
Breadwinner, n (%)
 No (n=1486)290 (41.2)1196 (36.9)0.040
 Yes (n=2423)410 (58.2)2013 (62.1)
Mode of arrival, n (%)
 Private vehicle (n=1146)224 (31.8)922 (28.5)0.033
 Boda boda (n=318)49 (7.0)269 (8.3)
 Ambulance (n=1057)186 (24.4)871 (26.9)
 Police vehicle (n=1337)224 (31.8)1113 (34.4)
 Walk-in (n=33)8 (1.1)25 (0.8)
 Other (n=31)11 (1.6)20 (0.6)
Referred, n (%)
 No (n=1711)295 (41.9)1416 (43.7)0.406
 Yes (n=2223)406 (57.7)1817 (56.1)
Cause of TBI, n (%)
 RTI (n=2322)421 (59.8)1901 (58.7)0.303
 Falls (n=288)61 (8.7)227 (7.0)
 Intentional injuries (n=1133)188 (26.7)945 (29.2)
 Others (n=201)34 (4.8)167 (5.2)
  • RTI, Road Traffic Injuries; TBI, traumatic brain injury.